Blinkend en netjes vormgegeven

Mooi vormgegeven tijdschriften; Ze liggen te glanzen, en nodigen uit om erin te bladeren. Af en toe heb ik er zo één op mijn salontafel liggen. Een ezelsoor is dan ook een doodzonde wat dat betreft.


Artikel opgemaaktEén van de meest boeiende tijdverdrijvingen is het bladeren door de wat duurdere luxe tijdschriften. Meestal worden ze gedrukt op glanzend papier, zijn ze wat groter van formaat, en wat mij dan ook weer opvalt is de vele witruimte in zo’n magazine. Witruimte is de onbedrukte ruimte op een blad en is zoals de ademruimte tussen gesproken zinnen. In die tijdschriften worden de teksten ook stukken beter over het blad verdeeld, en een titel mag dan wat meer uit het oog springen. Ook de fotografie zal meestal ook van een betere kwaliteit zijn — alhoewel sommige kwaliteitsdagbladen dat ook wel bieden, vooral dan in het weekend.
Het zetten, drukken en vormgeven van teksten valt allemaal onder de noemer: typografie. Ook bij de opmaak van deze website wordt daar veel aandacht aan besteed. Het vormgeven van teksten heeft niet alleen te maken met de vormgeving an sich, maar betreft ook het functionele ervan. Zo zal men op de meeste websites een schreefloos lettertype gebruiken om de leesbaarheid ervan. Ook worden de meeste teksten links uitgelijnd, terwijl men in kranten, boeken en tijdschriften teksten zal uitvullen. Ik ga er hier niet te diep op ingaan, want daar dienen verschil­lende bronnen voor, zoals hieronder en hiernaast op een rij gezet.

Het opmaken en vormgeven van teksten heet: desktoppublishing, en zelf gebruik ik voor het afdrukken wel eens een programma zoals Scribus, waarmee je alles netjes in kolommen kan verdelen en opmaken. (Zie dit voorbeeld: Kleur in het leven)

In welk luxe tijdschrift blader ik het liefst? Het antwoord: Tableau, een kunstmagazine.

Typografie en het web design

Typografie op internet

Alhoewel het internet in het begin argwanend werd bekeken door typografen — het verschil tussen opmaak op papier en beeldscherm is immens groot — wordt de vormgeving stilletjesaan kwalitatiever op websites. Ook het vak zelf wordt her en der uitgelegd. Lijst met links over typografie

Verwante artikelen